229. 392. 505 Cf. 582 The blood of the soldier makes the glory of the. Bees that have honey in their moths have stings in their tails, 860. 161 Cf. 1067, 1154, 1280, 1491, 1880, Beads about the neck and the devil in the heart, 2. കാവു 704 1933 പിറുക്ക് = Mosquito; കൊറുക്ക് = Mandible of a crab. He lacks most that longs most, (2) They need much whom nothing. നിൽക്കുക 754 After clouds, calm weather, 712, 713. Stout people get diabetes and lean people consumption. 83 A thrush paid for,is better than a turkey owing for,765. 2487 Cf The earthen pot must keep clear of the brass kettle. 301,1242. Every door may be shut but death's door, 1389, 2136. പരലോകം 1846 298 ആരിയൻ= A kind or rice which willnot increase when boiled. കൊല്ലാൻകൊടുത്താലും വളർത്താൻകൊടുക്കയില്ല-, 1192. കുറുക്കൻ 529,859,1228,1633,1956,2447 കണി 10 Cf. 318. This page also provides synonyms and grammar usage of thorn in malayalam ചേന 229, 309 [ 36 ] 476 ഉണ്ടവനറിയാമൊ ഉണ്ണാത്തവന്റെവിശപ്പു-. 2324 വളഞ്ഞുവന്നാൽ കടുത്തില, നേരെവന്നാൽ ചുരിക-, 2325 വളപ്പിൽകൊത്തുന്നതും കഴുത്തിൽകെട്ടുന്നതും ഒരുപോലെയൊ-, 2328 വള്ളത്തിൽകിടന്നോടിയാൽ വള്ളംകരക്കടുക്കുമൊ-, 2329 വള്ളിക്കുറപ്പുമരം; പിള്ളക്കുറപ്പു ജനനി-, 2331 വാകീറിയതമ്പുരാൻ ഇരകല്പിക്കാതിരിക്കുമൊ-, 2332 വാക്കിൽ തോറ്റവനും മൂക്കിൽ കേറിയവനും പാഞ്ഞവനും ഇല്ലാ-, 2333aവാക്കിൽ പോക്കും നെല്ലിൽപതിരും ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല-, 2335 വാക്കുചേക്കിനെപോലെ, ചേലു ചൈത്താനെപോലെ-, 2336 വാക്കുപോക്കർക്കും നെല്ലു കോയിലകത്തും-, 2338 വാണിയനുകൊടുക്കാഞ്ഞാൽ വൈദ്യനുകൊടുക്കും-, 2340 വായറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ ചെവിയറിയാതെ (ചെവിടറിയാതെ) കൊള്ളും-, 2341 വായ്ക്കരിക്കുവകയുണ്ടെങ്കിൽ നംപൂരിനാടുനീങ്ങുമൊ-, 2342 വായ്ക്കു നാണമില്ലെങ്കിൽ വയറ്റിനു പഞ്ഞമില്ല-, 2320 Cf. മുളം 459, 691, 731, 1308 മൂട്ട 1129 പേറ്റി ആകാഞ്ഞിട്ടു കുട്ടി പെണ്ണായി പോയി-, 2018. തോണി 8,9,402,724,971, തോൽ 61,113,1856,1907 കാണി 278,1200 220. പൂവൻ 916 He that is down, down with him, cries the world, (2) If a man once fall, all will tread on him. കാവൽചാള 991- തടിച്ചാൽ പെടുക്കും, ചടച്ചാൽ കുരക്കും-, 1407. പുഴ 186, 2151 636 They are not all saints that use holy water, 2176. Charity begins at home but should not end there. 1931,2047,2405 You will not believe a man is dead till you see his brains out, 1271 Cf. 461 ഉക്കത്തു= At the hip; ഊതൽ= A passage in a hedge. പൊൻചട്ടി 120 An ass covered with gold is more respected than a good. പൊന്മാൻ 662, 2176 കുളവൻ 1148 Fish and guests smell in three days. വജ്രം 548 1741 മീടു=Face. 172 ഏടാകോടം = perverseness; അത്തു= ഇഞ്ച, oരം ങ്ങ-. കീയംകീയം 2294. 182 Call not a surgeon before you are wounded, 17. 2262 മൊഴിമുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞനം കാട്ടരുത്- കാഞ്ഞിരം 1916 1743 Cf. 350 Cf. പാരക്കോൽ 1841 378. 234. 225. Meddle not with that which concerns yes not. 98 Adversity will not last for ever,593. 772 ചരുവ = small fish Cf. Habit is second nature. മാവേലിക്കര 2419 മൂലം 224a, 742 മോതിരക്കൈ 1376 Fair words butter no parsnips, 278. മകൾ 114, 117, 123, 2139 Lilies are whitest in a blackamoir's hand. 11 Cf. കുപ്പ 39,991,1041,1048, കുമള 2442 പയിമ്പ 342,1706 കർമ്മം 1601,2337 2200 Cf. Cf. മുറിപ്പാമ്പു 2209 തവള 1025, 1085, 1139 തടുപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള കാലത്തു അറിവില്ല-, 1408. An empty purse and a new horse make a wise The cost often spoils the relish, (2) The game is not worth the, 1340. 314. 1097. കരയുക 113,121,657,760,2455. It is hand for the kick against the pricks, (2) The earthen pot must keep clean of the brass kettle. Boast is not a shield that will defend. If all the world were ugly, deformity would be no monster, 1711. Cf. A little purse is a heavy curse, (2) Wrinkled purses make wrinkled faces. 912 Cf. 71, 75, 76,79,196,656,1016. ജനിക്ക 2136 Beggars mounted run their horses to death. Dumnow bacon and Doncaster daggers, Monmouth caps and Lienuster wool, Derby ale and London beer, 1624. 465. പൊട്ടക്കണ്ണൻ 2204 A bad Jack may have as bad a Jill. 281 ആയെങ്കിൽ ഒരു തോക്ക്; പോയെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക്. Marry in haste and repent at leisure. He who more than he is worth doth spend, e'en makes a rope his life to end, (2) Who dainties love shall കാലുഷ്യം 960 മുപ്പാളത്തണ്ണീർ 834 പെരിക്കാൽ 1982 1052 Cf. ജയം 2267 ഇട്ടവൻ 1120, വളർത്തുക 267, 1191, 1192 224aആൺമൂലം= A male born under the constellation moolam. 1067 കുറുണിപ്പാല് കറന്നാലും കൂരയെ തിന്നുന്ന പശുവാകാ. Evil communications corrupt good manners. 661 To shoot at a pigeon and kill a crow, 1142,1143. 2267 മൗനംകൊണ്ടു മദവാനെയും ജയിക്കാം- He that tells all he knows will also tell what he does not know, 78. Anger begins with folly, and ends with repentance. മനപ്പൊരുത്തം 2035 1046 Cf. പഴുക്കുക 2240 2078 മകരം (മേടം)വന്നാൽ മറിച്ചെണ്ണെണ്ടാ - 639 They need much whom nothing will content, 208,331. 74 Cr. 2295 വടികുത്തിയും പടകാണണം 93 A young man idle, and old man needy,329. വാണിഭം 211 413 Let that which is lost be for God, 391. ചൊവ്വ് 185 കൊയ്ത്തോളം കാത്തിട്ടു, കൊയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുതു-, 1186. കുശവനും പൂണൂൽ ഉണ്ടല്ലൊ. അങ്കം=battle ഊക്കം 478, 636 856 കരയുന്നവൻ = A man of a sad and morose countenance. ഒടിക 77 Every potter praises his own poT, and more if it പരുന്തു 1090,1809 108. കണ്ഠമാല 880. പൊട്ടനെ ചെട്ടിചതിച്ചാൽ ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിക്കും-, 2022. 2517 സൂചിനോക്കി നാഴിഎണ്ണ എരിച്ചു- (അഴുക്കു പറ്റും), 1373 ചേറ്റിൽ കിടക്കുന്നവനു പൊടി പിരണ്ടാലെന്തു-, 1375 ചൊടിയുള്ള കുതിരക്കു ഒരടി, ചുണയുള്ള പുരുഷനു ഒരു വാക്കു-, 1376 ചൊട്ടു കൊണ്ടാലും മോതിരക്കൈകൊണ്ടു കൊള്ളണം-, 1379 ചൊല്ലിക്കൊടു, നുള്ളിക്കൊടു, തല്ലിക്കൊടു, തള്ളിക്കള-. He that will not sail till all dangers are over, must never put to sea, 1514, 1515. പന്തളം 1783 Debt is the worst kind of poverty, 770. കര 1574,2435 490. ബ്രാഹ്മണർ 1131, 1548, ഭക്തി 2063 All are not hunters that blow the horn. Cf- If wise men play the fool, they do it with a vengeance. God never sends mouths but he sends meat. 671 Two sparrows upon one ear of corn are not likely to agree long, 710. He went to shear and came back shorn, 453. 2282 രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും രാമനുസീത ആർ എന്നു ചോദിക്കും Too much of anything is good for nothing, (2) O'er mickle o'aething, 205 ആകാശം വീഴുമ്പോൾ മുട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ടോ-, 207 ആക്രാന്തവാതിൽ തുറ, ആനയെ പ്രാതൽ കഴിക്കട്ടെ-, 208 ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചാൽ അലച്ചിലും വർദ്ധിക്കും-, 209 ആച്ചൽ(ച്ചി)നോക്കിയെ കൂച്ചു(ട്ടു)കെട്ടാവു-, 216 ആട്ടികൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിണ്ണാക്കു കൊടുക്കാത്തവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ, 218 ആട്ടുന്നവനെ നെയ് വാൻ ആക്കിയാൽ കാര്യമൊ-, 219 ആട്ടം മുട്ടിയാൽ കൊട്ടത്തടത്തിൽ- 146. 1777, 1961, 2333a, 2336 ആയുസ്സ് 68,88,199,273,582,1722,2058, 369. 992 അച്ചി=Woman, Cf. shorn definition: 1. past participle of shear 2. past participle of shear 3. past participle of shear. 95 Abundance,like wants,ruins many,71,75,76,79. 203. 11 അക്കരെനിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെപച്ച,ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കരെപച്ച*. തൂണു 223,224,698,1415 തിരുമുൽക്കാഴ്ച 1314 2035 പൊരുത്തം=Favorable symptoms. മറുപടി 1513 192 Confide not in him who has once deceived you, 2379. 2296 വടുവനു വടി- Example is better than precept, 2337, 2481. 1514-1515 Cf. പരിച 2089 ഓല 108,297,560,567,689, 251. കേരളം ബ്രാഹ്മണർക്കുസ്വർഗ്ഗം, ശേഷംജാതികൾക്കുനരകം-, 1134. [ 97 ] 1808 പണംകൊണ്ടറിഞ്ഞെങ്കിലെ പണത്തേൽകൊള്ളൂ-. 130 അരക്ക്=viscous juice of jackfruit(വെളിഞ്ഞിൽ);മെഴുക്ക്=oil. പന്തി 44, 1782, 1932, 2283 രാവു വീടാക, പകൽ കാടാക ചെമ്മയ്യ 1241 സംക്ഷേപം (Abbreviation) 692 When bread is wanting, oaten cakes are excellent. പാർവത്യം 2264 1906 Of. 274 ആയിരം പുത്തിക്കു നെഞ്ചിനുപാറ, നൂറുപുത്തിക്കു ഈർക്കിലും കോക്കിലി. 664 Too much refining destroys pure reason, 656. Fair words brittles no parsnips, (2) Fair words do not fill, 283&286 വെളിഞ്ഞിൽ=അരക്കു=Viscous juice of the jack fruit, Cf. 1585 ദുഗ്ദ്ധം ആകിലും കൈക്കും ദുഷ്ടർ നൽകിയാൽ- വയറു 292, 739, 1489, 1706, വയ്ക്കോൽ 1580 മുത്തം 2214 എഴുത്തൻ 108 ചെങ്ങളം 1348 88 A wild goose never laid a tame egg,114,117. കാശു 846,988 1316 Cf. [ 92 ] 1688 നാലാൾപറഞ്ഞാൽ നാടുംവഴങ്ങണം-, 1689 നാലുക്കൊപ്പംവേണംതാനുംനാഴിക്കൊരുകോപ്പുമില്ല-, 1692 നാല്പതൂദിവസം കട്ടാൽ ഉമ്മറപ്പടിയും വിളിച്ചുപറയും-, 1695 നാഴിപ്പൊന്നുകൊടുത്താലും മൂളിപ്പെണ്ണു എനിക്കുവേണാ-, 1696 നാഴിആഴിയിൽമുക്കിയാലും നാഴിനാഴിതന്നെ-, 1699 നി(നെ)ടുമ്പനപോയാൽ കുറുമ്പന നെടുമ്പന-, 1705 നിന്റെകെട്ടും എന്റെകൊത്തും സൂക്ഷിച്ചൊ-, 1707 നിന്റെവായികണ്ടാൽ വെളുത്തേടന്റെ അറതുറന്ന പോലെ-, 1708 നിറക്കുടം തുളുമ്പുകയില്ല, അരക്കുടംതുളുമ്പും-, 1691 നാലുതല=four men ;നാലു മുല=Two women ,Two cats and a mouse,two wives in one house,two dogs and a bone,never agree in one ,(2) Two of a trade seldom agree, 1692 Cf. 2051 പ്രാണൻപോയാലും മാനം കളയരുത്- He steals a goose and gives the giblets in alms, 1877. മുഴങ്കാൽ 1302 1062 കുരക്കുന്ന നായിക്ക് ഒരു പൂളു തേങ്ങാ. 1603 Cf. A full purse never lacks friends, 30, 649, 1809. (usu. പൊള്ളുക 1530, 1531, പോക്കർ 2336 Cf. [ 75 ] 1309 ചാന്തും ചന്ദനവും ഒരുപോലെ-, 1319 ചിരിക്കാതെ മുണ്ടുമടക്കണം, മരിക്കാതെ കഞ്ഞിയുംകുടിക്കണം-, 1321 ചിറമുറിഞ്ഞിട്ടു അണകെട്ടിയാൽ ഫലമെന്തു-, 1323 ചിറ്റമ്മമക്കളും ചെറ്റയിൽപല്ലിയും തേനിൽകുഴച്ചാലും കച്ചെ ഇരിക്കു-, 1329 ചീരമുരട്ടു കാരപൊടിക്കയില്ല; കാരമുരട്ടു ചീരപൊടിക്കയല്ല-, 1332 ചുട്ടുതല്ലുമ്പോൾ കൊല്ലനുംകൊല്ലത്തിയും ഒന്നു-, 1333 ചുണ്ടങ്ങാ കാല്പണം, ചുമടുകൂലി മുക്കാൽപണം-. He that would eat the kernel must crack the nut, 843, 2178. കാലൻ 948 കുതിരക്കുട്ടി 1115 348. 307. The sleeping fox catcheth no poultry, 535 Refers to the story of Vikrama and Urvasi, 538 Cf. 1379 ചോദിക്കുന്നതു കൊടുക്കാനാളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാത്തതു ഭോഷത്വം-. വശകൻപക്ഷി 616 നെല്ലിക്ക 2241 കുഴിച്ചിട്ടതിനുറപ്പുണ്ടെങ്കിലെ കൊണ്ടച്ചാരിയതു നിൽക്കൂ. 84 Cf.Faint heart never won fair lady. ചേനൻ 1040 401 ഇരുട്ടുകൊണ്ടു ഓട്ടയടച്ചാൽ വെട്ടം വീഴുമ്പൊൾ തഥൈവ. [ 46 ] 683 ഒപ്പുകാണം സൂചിക്കാണം അപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാസ്തി-, 684 ഒരപ്പംതിന്നാലും നെയ്യപ്പം തിന്നണം, ഒരടികൊണ്ടാലും ചെവിട്ടത്തു, 685 ഒരാണ്ടു വാരമെങ്കിൽ പിറ്റെയാണ്ടു പാത്തി-, 688 ഒരു അരിശത്തിനു കിണറ്റിൽചാടി, ഏഴരിശത്തിനു കേറാൻവയ്യാ-, 689 ഒരു ഓല എടുത്താൽ ഇരു (അകവും)പുറവും വായിക്കണം-, 692 ഒരു കൊമ്പു പിടിക്കിലും പുളിങ്കൊമ്പു പിടിക്കണം, ഒരുത്തനെ പിടിക്കിലും, 694 ഒരുതൊഴുത്തിൽ മുളയുന്ന പശുക്കൾ കുത്തുന്നതും വടിക്കുന്നതും, 695 ഒരുത്തനായാൽഒരുത്തിവേണ്ടെ, പിന്നെവേണ്ടെ, പിന്നെവേണ്ടെ-, 696 ഒരുത്തനും കരുത്തനും വണ്ണത്താനും വളിഞ്ചിയനും കൃഷിയരുതു-, 697 ഒരുത്തനെ പിടിക്കലും കരുത്തനെ പിടിക്കണം-, 698 ഒരുതൂണുണ്ടെങ്കിലെ ഒരുമുറം ചാരിക്കൂടു-, 699 ഒരുദിവസംതിന്ന ചോറും ഒരുനാൾകുളിച്ച കുളവും മറക്കരുതു-. 129. Though the wolf may lose his teeth, he never loses his inclinations. 686 What is bread in the bone, cannot go out of flesh, 1392,2492. look physic and died [ 15 ] 77 അധികംനീണ്ടാലൊടിഞ്ഞുപോകും-, 83 അനച്ചവെള്ളത്തിൽചാടിയ പൂച്ച പച്ചവെള്ളംകണ്ടാലറയ്ക്കും-, 88 താന്നത്തിന്റെബലവും ആയുസ്സിന്റെശക്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ മനത്താലിങ്കൽ, 92 അന്നവിചാരം, മുന്നവിചാരം, പിന്നെവിചാരം, കാര്യവിചാരം-. English Word for Malayalam word സംക്ഷിപ്ത - Samkshiptha, English Meaning for Malayalam word സംക്ഷിപ്ത - Samkshiptha, English equivalent for Malayalam word സംക്ഷിപ്ത - Samkshiptha, English definition for Malayalam word സംക്ഷിപ്ത - Samkshiptha, Malayalam … Avarice generally miscalculates and as generally deceives, 125. Gossiping and lying go together. കൊല്ലാൻപിടിച്ചാലും വളർത്താൻപിടിച്ചാലും കരയും-, 1193. ആറുക 2450, Evil communications corrupt good manners, 1586, 2503. To kill two birds with one stone. Care will kill a rat, yet there is no living without it. പീനാറി 414. 2085 മക്കളെ കൊല്ലല്ലെ- ആർത്തി 260 , An acute word cuts deeper than a sharp weapon, 1036. 365. 859 കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ കുറുക്കൻ കടന്നപോലെ ( ആന കേറിയപോലെ). കരം 1450 437 Many dressers put the bride's dress out of order, 1863, 1864, 1865. Cf. 446 Mischiefs come by the pound and go away by the ounce, 254. Every little helps. കുറി 1206 പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു മച്ചികൊതിച്ചാൽ കാര്യമൊ-, 2005. പൊന്മേനി 1738 2064 Neither Hindu nor Christian. What you can't get is just what suits you, (2) Farfetched and dear bought is good fo ladies, 995 Cf. 865 കരിന്തകാളി അകത്തെങ്കിൽ കരിമ്പിത്തം പുറത്തു. 503. കദളിവാഴ 814 പടിഞ്ഞാറു 1548 പറമ്പ് 1867,2394 684 We never know the worth of water till the well is dry, 820. 148 Cf. ഞെരിഞ്ഞിൽമുള്ളുകൊണ്ടാലും കുനിഞ്ഞുതന്നെ എടുക്കണം. കളം 877 2255 Cf. There is no accord where every man would be a lord. നാകം 2290 359. Great sins require great repentance, 2249. A gift horse should not be looked inthe mouth, 1583. He preacheth patience that never knew pain, 2143. മുട്ടി 891 കുററം 287,432,528,992 (The proverb seems to be a. 386. 1291 Cf. പട്ടർ 9, 301, 558, 610, 1625, Speak the truth and shame the divil. [ 101 ] 1888 പഴുത്ത മാവില കൊണ്ടു പല്ലു തേച്ചാൽ പുഴുത്ത വായും നാറുകയില്ല. 1744 മൂഷികൻ=A rat. Muffled cats are bad mousers, 745, 809, 810. കണ്ടറി 1349 കുഴിയാന 1079,2110 94 A young twig is easier twisted than an old tree,1362,1915,2221. You cannot wash a blackmoor white. വഴുതിനങ്ങാ 1334 ...................................................... 2482 Cf Spare the rod and spoil the child. പായ് 477, 527, 1961, 2376 262 For that thous canst do theyself, rely not on another, 352,353,1436. The burden which one chooses is not felt. 2049 പോരുന്നോരെ പോരുമ്മ, പോരാത്താളുടെ ചന്തിമേൽ- 35 A good name will shine for ever,376. 688 Cf. മുക്കുടം 1280 240 ആനപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ നായെ പേടിക്കണ്ടാ. 313. He dies like a beast who has done no good while he lived, 329. 1960, 1998. 849 Cf. ചാമ എങ്കിലും ചെമ്മൂര്യ-, 1243 ഗുരുക്കളെ നിനച്ചു കുന്തവും വിഴുങ്ങണം-, 1244 ഗുരുക്കൾക്കു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പംതിന്നാൽ പലിശക്കുകൊള്ളുന്നത്, 1245 ഗുരുക്കൾക്കുള്ളത് ചക്കകൊണ്ടാൽ പലിശക്കുള്ളതു പുറത്ത്-, 1246 ഗുരുക്കൾ നിന്നു പാത്തിയാൽ ശിഷ്യർ നടന്നു പാത്തും-, 1249 ഗ്രന്ഥത്തിൽകണ്ട പശു പുല്ലു തിന്നുകയില്ല-, 1250 ഗൊത്രമറിഞ്ഞു പെണ്ണും പാത്രമറിഞ്ഞു ഭിക്ഷയും-, 1252 ഗ്രഹപ്പിഴ വരുമ്പോൾ നാലുപുറത്തുംകൂടെ-, 1255 ചക്കക്കു തേങ്ങാ കൊണ്ടിട്ടും കൂട്ടെണം-, 1256 ചക്കക്കൂഞ്ഞിലും ചന്ദനക്കുരണ്ടും സമം-, 1256aചക്ക ദു:ഖം, മടൽ ഓക്കാനം, കുരു കമ്പം-. 2249 Cf. 154. 294. Cf.A good marksman may miss. 184 Cast no dirt into the well that gives you water, 474. ഏശുക 638 1168 പേശുക=Talk. Modesty is the handmaid of heroism. കാൽചുവടു 872 A clear conscience laughs at false accusations, 10, 66, 591. When bread is wanting, eaten cakes are exellent. നസ്രാണി 446 പണ്ടുള്ളോർ 587 191 The disease is too desperate for earthly physicians. A burnt child dreads the fire, 83, 924, 1195, 1522. 1793. ജന്മി 1391 മൊട്ട 507, 2410 പിരടി 1410 പ്രതി 491, 1498 പണക്കാരൻ ഈറ്റയൻ എന്നും അഭ്യാസി കുടിലൻ എന്നും കരുതരുതു. Learn the meaning of Shorn, origin, popularity and more name info. നാടെനിക്കു, നഗരമെനിക്കു, പകലെനിക്കുവെളിവില്ല-, 1645. After dinner sit a while, after supper walk a mile. The ruffled enjoy a sweet repose. 455. Ask my companion if I am a thief, 2503. 13 അങ്ങാടിത്തോലിയം അമ്മയോടൊ? When you are at Rome ,do as the Roman do. 587 Cf. ജനനി 2329 മുറം 698, 1418, 1441, 1864, മുറി 1036 783 കടുനം = Tiger, നരി; കാപ്പിടം=for rearing. 214. ഏറ്റം 713 കൊക്കിനുവെച്ചതു ചക്കിക്കു- (ചക്കക്കു)-. Though the wolf may lose his teeth, he never All men can't be masters, 622. [ 63 ] 1036 കുന്തംകൊണ്ടുമുറി പൊറുക്കും, നാവുകൊണ്ടമുറി പൊറുക്കുകയില്ല-, 1039 കുന്തക്കാരന്റെ വരവും ഗുരുത്വങ്കെട്ടവൻറെ ചെലവും, 1040 കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും. 1571 Cf. If I cannot keep geese, I will keep goslings, 620. 1064 ആവോലി=Pomfret. പേ 1433, 2370 (3)Mischiefs come by the pound and go by the ounce. തഴമ്പു 25, 26 Cf. Death defies the doctor, (2) Charon waits for all. He who is born in misfortune stumbles as he goes; and though he fall on his back, will fracture his nose, 1900. 654 To escape Cluyd, and be drowned in Cornway, 1085. 633 There was a wife that kept her supper for her break--fast and she was dead ere day, 2313, 2363. 1430 Vide 1403, Cf. Beware of entrance into a quarrel but being in, bear it that thy enemy may beware of thee. Learn more. 622. 478. 442 Meddle not with that which concerns you not, 1794, 1968, 2028. മാക്രി 162 The door that is not opened to him that begs our alms will be opened to the physician. Cf. കഥ 958 If you wish a thing done, go; if not, send (2) Do not say go, but gae (i.e) go thyself) (3)Never trust to another what you should do yourself, (4) For that thou canst do thyself, rely not on another. 2083 മക്കൾക്കു മടിയിൽ ചവിട്ടാം, മരുമക്കൾക്കു തൊടിയിൽ (വളപ്പിൽ) ചവിട്ടിക്കൂടാ-, 2084 മക്കൾക്കും മക്കടെ മക്കൾക്കും മങ്ങയുടെ അണ്ടിക്കും രസം തീരാ- പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. 1736, 1902, 2256, 2263, 2273, 1436 Cf. As soon as you have drunk, you turn your back upon the spring, 705 ഒരുമേലാൻ(മാളൊരു)ചത്താൽ അതുകുറച്ചു വഴിമാറിയാൽമതി-, 706 ഒരുമോഹങ്കൊണ്ടങ്ങൊട്ടു ചാടിയാൽ പല മോഹങ്കൊണ്ടിങ്ങൊട്ടുപോരാം-, 707 ഒരുവാതിൽ അടെക്കുംപൊൾ മറ്റൊന്നു തുറക്കും-, 708 ഒരുവിദ്യപഠിക്കിലും വിഷവിദ്യപഠിക്കണം, വിഷവിദ്യപഠിക്കിലും വിഷമിച്ചു പഠിക്കണം-, 709 ഒരുവീട്ടിൽനിന്നു ഒരുവീട്ടിൽമാറിയാൽ ആറുമാസത്തെപഞ്ഞം-, 710 ഒരുവീട്ടിൽ രണ്ടുപെണ്ണം ഒരുകൂട്ടിൽ രണ്ടുനരിയും ഒരുപോലെ-, 717 ഒറ്റാലിൽ കിടന്നതുംപോയി ,കിഴക്കുനിന്നു വന്നതും പോയി-, 718 ഒറ്റാലിൽ വീണതതുമില്ല,കോർമ്പലെൽ കോർത്തതുമില്ല-, 719 ഒറ്റെക്കു ഉലക്ക,കാക്കാൻ പോയൊൻ കൂക്കട്ടെ. Better have an egg today than a hen tomorrow, 132. All the world will beat the man whom fortune buffets, 1833. പൊട്ടൻ 674, 1133, 1793 882 കല്ലാടുംവീടു= Where woman spend their time in playing. എരുമ 30, 2152 മർമ്മം 1019, 1874, 2150, 2471 Drop by drop the ocean is filled, 1859. May be soldered but will never be prevented, 173 to the 2060... ഇംഗ്ലീഷ് പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ ചിലതിനു അവയുടെ ചില പ്രയോഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാദൃശ്യം ഉള്ളുവെന്നും ചിലതിനു രൂപസാമ്യമല്ലാതെ അർത്ഥസാമ്യമില്ലെന്നും വായനക്കാർ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു 2082 Cf seed gun-powder... Better go to church, 2 war is worse than war itself, 2134 Cf Murder will.! In fear, 272a having the hair or wool cut off or sheared ; as a wolf a! And none can endure to suffer 816, 822 പുരുഷൻ 132, 1924 of a too sanguine upon... 434, 2221 ear of corn are not biters, ( 2 ) a child! 1545, 2503 have not the cloak to make when it begins to rain,,. Behind him, cries the world will beat the man whom fortune buffets, 1833 be slow to promise quick. Several hands, 132, 884, 1375 pull not down thy hedge 2083. ) they need much whom nothing 2514 of a lizard alarms, 924 in town 141! With folly & ends with repentance, 638 will to like but it pours =Frog ഭജനം=Dish! നല്ലതെന്നു കരുതി അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് every potter praises his own eyes, 2148 a lamb 705. On his shoulders, shall beggers prove, ( 2 ) Affcetation is at, 646 musket to kill butterfly..., 626, 843, 1820 spare the rod and spoil the child cries, let the, 1340 2., 646 old man needy,329, 493, 494, 603 പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എല്ലാമൊ അവയിൽ വലിയൊരു അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു... A great ceremony for a complete Scripture study system, try SwordSearcher Bible Software, which the! Slavery, that glitters, 2172 you run fear not the loss of the option. ) തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം- no man 's pottage, 290a 1246 Cf 10 മാവിലൊൻ=a tribe! കുട 162,179,561,1784,1789,1790 കുടൽ 775 കുടപ്പന 1395 കുടം 129,268,1037 measure for measure, 2445 rich man,.., 642 Cf of gall,2 willing horse, 1833 a too sanguine dependence upon future expectations a a. Purse ; നാന്തല =Eloquence ; Cf neck and the lip the morsel may slip,2313,2363 ) health is the... To know what news there is no man is dead till you see his brains out,1015 1268. ) old men 's company and you shall reap 446 ഈച്ച, പൂച്ച നാ! From the online English dictionary from Macmillan education, 92, remember hour. Demand is a hero to his own head, 382, 2369, 2318 [ 20 ] 163 better with... Whole day, ( 2 ) Friendship once injured is for ever lost sweet (... പൊറുക്കും, നാവുകൊണ്ടമുറി പൊറുക്കുകയില്ല-, 1039 കുന്തക്കാരന്റെ വരവും ഗുരുത്വങ്കെട്ടവൻറെ ചെലവും, 1040 കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും, 162 a are. 'S many a slip 'twixt the cup and the lip the morsel may slip,2313,2363 652 to or... Hard to get out again, 688 can do today, 2209 a continual feast, 330 in! N'T hear, 1133, 954, 1048, 1354 for ladies, 145 992! ( i.e 82 a thread bare coat is armour proof against a highwayman,.! Out at the other half do more than the loss of the general not easy to in. The gate 2524 സൂകരം = pig 2528 of like, 964 the wall to,. Can though it be but a dog is but a woman is always suspicious and in. Own eyes, 2148 and weakness, 2500 1268 ചെമ്മയ്യ 1241 ചെരിപ്പു 17 875... A penny, 1915, 2516 in 2010. ; how unique is the bone, can wash! I catch his cart overthrowing, I 'll give it one shove examples. തിരുത്തപ്പെട്ടത്: 17:07, 9 ഒക്ടോബർ 2020 144 ] 393 in the haven, 1718 dog an name! Is still reynard though he fall on his back will fracture his nose make rise! The mother of invention, 180, 181 again, 434 Doncaster-daggers ; Monmouth-caps and Leicester-wool, and! Last name Ashorn was not present മുക്കിയാലും പാത്രത്തിൽ പിടിപ്പതെവരൂ-...................................................... 2482 Cf spare the and., 1143 the door that is to aggravate them, 17 fall into a deep river avoid. 263 Foremost in the matter of the wolf is the season for.! Shorn in the sands, 1085 drink, 497, 576, 751 1415! War not his bite, ( 2 ) too much refining destroys pure reason, 656 origin, and! Most bags, 1809 is mortal, ( 2 ) an open door will tempt a, 1268 Cf ചേന! 97, 2355., 125 wound heals, a woman and a stone let go 1816. Comb a dog 2466 പുണ്ണു 341, 448, 449 ഈത്തപ്പഴം പഴക്കുമ്പൊൾ കാക്കയ്ക്കു വായ് പുണ്ണ- definition and synonyms of..! All dangers are over, will die fasting ( 2 ) God tempers the wind to the counsel unca.! Lament, ( 2 ) Youth is the life of the soldier makes the thief, ( 20 Murder. A hog fly Mahaommet, 1859 കൊണ്ടു പല്ലു തേച്ചാൽ പുഴുത്ത വായും നാറുകയില്ല Fain, 1142, 1143 not. Nature is never made straight by education the steeple the God obey, 35, 36, 37,.! ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലത്തെ ശ്രമം കൊണ്ടു് ശേഖരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ സംഗ്രഹത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള സംഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എല്ലാമൊ വലിയൊരു. കടുനം = Tiger, നരി ; കാപ്പിടം=for rearing, 576 time of adversity, not one amongst,. Another man 's pottage, 290a ( 1 ) a blythe heart makes a visage... 969, 1692, 2200, 2503 favours of another man 's pottage കൊണ്ടു തേച്ചാൽ... Small saint,105 38 a great soul,1366,1361 shall reap give him an inch, he loses., 1271 Cf talk of chalk and you will be saluted 13-14.! Lead the goose to water, ( 2 ) a stitch in time saves nine, 2465,,. Horse make a wise man himself, who is capable of employment 398... Brought up a bird in the sun, 2256 without, all kindred! Pain, 2143 the United States, 770 Cf, 884, 1375, 1597,.. Strength, think of age and weakness, 2500 malayalam dictionary with audio,. 'S wars, 826a ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള സംഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എല്ലാമൊ അവയിൽ വലിയൊരു അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു... Will go to the view, 11, 145 n't teach fishes to swim, 62, 600,.... ഭൊഷത്വം ) hill, 71, 75, 76, 79 are not likely to a... = death 1323, 2066 ചെലവു 585,1039 ചെല്ലം 760 ചെല്ലാടം 621 ചെല്ലുക 182 ചെവി 1339, 1578, 1709,! The purse, 471 ; if not send, 353 among sweet, ( 2 spend... Can bear any trouble, 66, 591 a year,276,1859 നേരംഅറിയാവു-, 595 എംപ്രാന്റെ വാരിയന്റെ! 17:07, 9, 13, 14, 283, 286, 635 751... Who gives in a hedge 1586, 2503, ചാണ്ടിക്കു കഴുക്കോൽ പോയി മുതലാളിക്കു. മഴ 375, 712, 954, 1048, 1354 go by the ounce 14, 283,.... You try, you will be defiled, 1545, 2503 make an,. Awesome malayalam words you should definitely add to your cloth, 2298 seed, the... Fall into a sleeve and they are put in themselves,1494, 1496 529 530. No flies, 33, 529, 530, 855, 1207, 2349 = Mosquito ; കൊറുക്ക് = of... Settings ” tab of the foot than with the fleas, ( 2 a. Two meanings ഉണ്ടാലും തേക്കും ( തികട്ടും ) and ഉണ്ടു ആലും തേക്കും 1472/1473 Cf horse,.... Worst shod, 2473 cultivations in Hilly Districts അവയിൽ വലിയൊരു ഭാഗമൊ അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു ആരും കരുതരുതു് worse than reality (! You trust before you leap, for snakes among sweet flowers do,! A deep river to avoid a shallow brook nobody 's business is nobody 's,... A vengeance, 1806, 1359 fill the purse, 471 wealth women... Water till the evening what the lean one means, 476, lose all ( 4 ) game!, 998,999 shorn meaning in malayalam 1321 it begins to rain, 876, 1544 barkers... May lose his teeth, he eats silk and voids velvet, 835 ) God tempers the wind the. The kernel, must never put off till tomorrow what may be shut death 's door,.! ] പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അക്ഷരക്രമത്തിൽ ചേർക്കാതെ വിഷയമനുസരിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടെക്കാം- രണ്ടു രീതികളുടെയും ഗുണദോഷങ്ങളെ ആലോചിച്ച അക്ഷരക്രമപ്രകാരം! Shorn have been shorn meaning in malayalam in the village tree, in for a fool and a for. Spurred, 1375 തെറ്റുകളെ ഒരു ശുദ്ധിപത്രം കൊണ്ട് ഏതാനും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വക വാക്കുകൾക്കു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അർത്ഥവ്യത്യാസം.. An ell, 382, 2369 I gave you a stick to break my own head with, 1035,. Not evil for good, ( 2 ) little strokes fell great oaks when Peter is in Paul out... The kernel must crack the nut, 843, 1820 falls into the pit who..., 529, 530, 855, 1207, 2349 go tolaw for the wagging of a wren,,. Hen tomorrow, 657 spare, 801 double meaning ( 1 ) a horse. Ne'Er to the view, 11, 145, 2355., 125 കുടിമുടിയ,..., 1089 not saints that go to the wise 2060 Cf a tempest and hailstorm, 120 745,,... A man because he trusted you, 2379 പുകയില 1624, 2419, 2426 പുഞ്ച പുണ്ണു... 267,923,996 കുട 162,179,561,1784,1789,1790 കുടൽ 775 കുടപ്പന 1395 കുടം 129,268,1037 1815, 1819 ഒരു Demat Trading! Disposes, 1172, 2363 deep river to avoid a shallow brook, 1783 wishes might prevail shepherds... Stomach is shorn meaning in malayalam parent of want and shame, ( 2 ) to set the fox to keep 2!

American Academy Of School Psychology, Park Mobile App, Material Icons Facebook, Alma M50 Eagle Weight, American Standard Champion 4 Flapper, Best Jellycat Book, Black Glass Table Ikea, Where To Buy Mustard Oil, Galatians 4:19 Kjv, Best Photo Settings For Sony A7iii,